تحلیل دیدگاه‌های مختلف و بین رشته‌ای پیرامون مهاجرت

تحلیل دیدگاه‌های مختلف و بین رشته‌ای پیرامون مهاجرت 79507950 مشاهده

بررسی دیدگاه‌های مرتبط با رشته‌های مختلف، پیرامون مسئله مهاجرت بین‌‌المللی؛ این تحلیل به ما کمک خواهد کرد که ابعاد مختلف این پدیده را در روندهای مختلف معاصر بهتر درک کنیم.
تجربه تحصیل در دانشگاه‌های چین

تجربه تحصیل در دانشگاه‌های چین 76517651 مشاهده

تجربه جناب آقای علی طالبی، فارغ التحصیل رشته‌ی آموزش زبان چینی در شهر پکن، چین
برخی تجربیات و اقدامات در اداره امور نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور

برخی تجربیات و اقدامات در اداره امور نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور 1193811938 مشاهده

معرفی برخی اقدامات انجام شده در راستای نگهداشت نخبگان ایرانی و بهره‌مندی از نخبگان خارج از کشور
تعامل و تقابل فرهنگ و نخبگان

تعامل و تقابل فرهنگ و نخبگان 1048410484 مشاهده

نقش نخبگان در بررسی یکی از ابعاد مهم توسعه، یعنی توسعه فرهنگی و چگونگی تسهیل آن
چرخش نخبگان؛ از رویا تا واقعیت

چرخش نخبگان؛ از رویا تا واقعیت 89928992 مشاهده

آشنایی با یک مفهوم متفاوت به نام ((چرخش نخبگان)) و بررسی ادبیات پیرامون این موضوع را بررسی؛ و در انتها مروری بر وضعیت فعلی مهاجرت و بازگشت نخبگان کشورمان.
مسئله جنسیت در مهاجرت

مسئله جنسیت در مهاجرت 96929692 مشاهده

بررسی علل مهاجرت به تفکیک زنان و مردان مهاجر
توده‌ای شدن آموزش عالی به چه معناست و چه تاثیری بر فرار مغزها دارد؟

توده‌ای شدن آموزش عالی به چه معناست و چه تاثیری بر فرار مغزها دارد؟ 1305713057 مشاهده

آموزش توده ای چیست؟ و دلایل اهمیت آن در مطالعه مهاجرت نخبگان چیست؟
در جست‌وجوی هزینه‌ی از دست رفته

در جست‌وجوی هزینه‌ی از دست رفته 1299512995 مشاهده

بررسی عمده‌ترین عواملی که می‌تواند به عنوان جبران‌کننده اثر منفی مهاجرت نخبگان بیان کرد.