پنجمین جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی
کسی در ایران کمک ایرانیان خارج از کشور را طلب نمیکند

کسی در ایران کمک ایرانیان خارج از کشور را طلب نمیکند 00 نظر

گفتگو با دکتر «محمد مشتری »استادیار جوان دانشگاه ا«لتو فنلاند« بیشتر از آن جهت برایم جالب بود که میدیدم برای بسیاری از نخبگان و ایرانیانی که برای تحصیل به خارج سفر کردهاند موضوع پیشرفت کشور یکی از اولویتهای اساسی است. او یکی از نخبگان دانشگاه شریف است که کارشناسیاش را در رشتهی مهندسی صنایع گذرانده و در دورهی کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت اجرایی MBA در دانشگاه شریف تحصیل کرده است. دکترایش را از دانشگاه «لوگانو» در سوئیس گرفته، سپس برای گذراندن یک دورهی پستاک به فنلاد میرود و پس از فراغت از تحصیل در همان دانشگاه التو به عنوان استاد مشغول تدریس و تحصیل میشود.
چالش تحقق عدالت اقتصادی  در دهه‌ی پنجم انقلاب

چالش تحقق عدالت اقتصادی در دهه‌ی پنجم انقلاب 00 نظر

پرسشي که باز در ادامه بايد مطرح کرد اين است که چرا با وجود آنکه عدالت يکي از محوريترين اهداف انقلاب اسلامي بود، با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي، هم مردم و هم نظام از دستاوردهاي حاصلشده رضايت ندارند؟ علت ناکامي در تحقق اهداف عدالت اقتصادي چيست و گامهاي بعدي چگونه بايد برداشته شود. از منظر اينجانب با توجه به بررسي تمامي شاخصها عدم تحقق مطلوب اهداف عدالت اقتصادي، ميتواند سه علّت داشته باشد:
انقلاب اسلامی به‌عنوان یک انقلاب بزرگ؛  تغییر فراگیر از مسیر هیج کس شدن‌،  کسی بودن  و همه کس شدن

انقلاب اسلامی به‌عنوان یک انقلاب بزرگ؛ تغییر فراگیر از مسیر هیج کس شدن‌، کسی بودن و همه کس شدن 00 نظر

تجربه مسيحيت و نوع مواجهم طلق گرايانه کليسا با سياست و جامعه؛ تجربه مهمي است که به خوبي نشان ميدهد عامل جدايي دين از سياست و نهادهاي مهم اجتماعي، نوع مواجهه روحانيت کليسائي با دين و جامعه بوده است. قطع نظر از محتواي پيام دين و نقصهايي که در تفکر ديني مسيحيت وجود دارد؛ توجه به اين امر مهم است که از يک سو فرهنگ لائيک و ضد خدا و از سوي ديگر فرهنگ مطلقگرايي و سلطهآميز نهادهاي ديني منشاء توسعه سکولاريزم در غرب بوده است که آميختگي دين به سياست و قدرت، قابليت بروز و توسعه اين آفت را در پي دارد که بايد در مسير رشد و پايداري انقلاب اسلامي به اين امر توجه کرد.
بزم آسمان

بزم آسمان 00 نظر

ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فرو فرستاده شده که راهنمای مردم و دلایلی روشن از هدایت و جدایی ( بین حق و باطل ) است. پس کسی که در این ماه حاضر باشد ( در وطن باشد ) باید آن را روزه بدارد، و کسی که بیمار یا در سفر باشد تعدادی از روزهای دیگر ( را به مقدار آنچه فوت شده روزه بدارد ). خداوند برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد، و ( می خواهد ) تا شماره معین ( سی روز ) را تمام کنید و خدا را به پاس آنکه شما را هدایت نموده تکبیر گویید و بزرگ شمارید، و شاید سپاس گزارید.
جوان، سبک زندگی و ادبيات داستاني دهه اول انقلاب اسلامي

جوان، سبک زندگی و ادبيات داستاني دهه اول انقلاب اسلامي 00 نظر

در این مقاله خواهم کوشید تا با مرور موضوعات داستانی و ویژگی‌های داستان‌نویسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران، نگاه جوانان به شیوه زندگی را بررسی نمایم. بدیهی‌ست که نشان دادن جنبه‌های عینی و ذهنی سبک زندگی حتی در یک داستان کوتاه نیز در این مجال اندک نمی‌گنجد، پس بهتر است این مقاله را نگاهی گذرا به این مقوله بدانیم. امید که در مقاله‌ای دیگر مولفه‌های سبک زندگی در داستانی خاص ارائه گردد.
ايجاد زمينه برای نقدهای منطقی و سازنده

ايجاد زمينه برای نقدهای منطقی و سازنده 00 نظر

انقلاب اسلامي ايران، در عين حال که يک خيزش عمومي عليه ظلم و استبداد و خودکامگي و غارت گري بود، ريشه در فرهنگ داشت. تکيه دائمي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بر اسلامي و اعتقادي بودن اين انقلاب و اين نظام، بيانگر ماهيت فرهنگي آنست. جامعهاي که بر يک انقلاب از جنس فرهنگ بنا نهاده شده باشد، به اقتضاي ماهيتش براي ماندگار شدن و پيشرفت به نقد نياز دارد.
درحالی که اسرائیل صدها تظاهر کننده غیر مسلح را می‌کشد، جرار کوشنر در اورشلیم از صلح صحبت می‌کند

درحالی که اسرائیل صدها تظاهر کننده غیر مسلح را می‌کشد، جرار کوشنر در اورشلیم از صلح صحبت می‌کند 00 نظر

روز دوشنبه در سال‌گرد هفتاد سالگی تأسیس رژیم صهیونیستی، روزی که 750 هزار نفر از مردم فلسطین از سرزمین‌های خود بیرون رانده شدند و در پشت سیم‌های خاردار غزه، ارتش اسرائیل بسیاری از جوان‌های معترض فلسطینی را به خاک و خون کشید. اعتراض جوانان فلسطینی برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم بود.
برسد به دست جناب محترم سکه

برسد به دست جناب محترم سکه 00 نظر

این روزها که مدام به صعود بر قله های قیمت فکر می کنی، هیچ به فکر وصال و فراغ عشاق و همسران هستی؟! با این بالانشینی تو، دیگر کسی نه می تواند به ازدواج فکر کند و نه جدایی. آنهایی که از قبل جدا شده اند و اکنون محکوم به پرداخت مهریه ماهی یک سکه هستند با این اوضاع باید کام بک کنند و دوباره به زندگی متاهلی بازگردند...