آیا می‌شود نخبگان را به کشور بازگرداند؟

آیا می‌شود نخبگان را به کشور بازگرداند؟ 00 نظر

بررسی استراتژیک سیاست‌های بازگشت نخبگان و ظرفیت‌های موجود
ورود ایران به جمع ۱۵ قدرت علمی جهان

ورود ایران به جمع ۱۵ قدرت علمی جهان 00 نظر

در جدیدترین آمار رتبه بندی سایمگو، ایران در جایگاه ۱۵ ام کشورهای برتر علمی قرار گرفته است.
بازگشت نخبگان، پس از ۱۰۰ سال بی برنامگی

بازگشت نخبگان، پس از ۱۰۰ سال بی برنامگی 00 نظر

بررسی آمارهای غلط حوزه مهاجرت نخبگان که سال‌هاست در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود
پیامدهای فرار سرمایه مهاجران ایرانی

پیامدهای فرار سرمایه مهاجران ایرانی 00 نظر

آمار سرمایه ایرانیان خارج از کشور ۲۴ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.
مهاجرت بی‌بازگشت و آفات آن

مهاجرت بی‌بازگشت و آفات آن 00 نظر

هزینه سازترین و آسیب‌زاترین قسمت در ساختار تولید علم کشور؛ «خروج بی بازگشت نخبگان»
در جست و جوی نخبگان

در جست و جوی نخبگان 00 نظر

بررسی نظرات نمایندگان مجلس دهم در طراحی رویکردی تازه برای جذب نخبگان
کرونا و بازگشت نخبگان

کرونا و بازگشت نخبگان 00 نظر

بررسی تهدیدها و فرصت‌های ناشی از بازگشت دانشجویان بین المللی به کشور خود
دزدی‌های ملایم!

دزدی‌های ملایم! 00 نظر

در دوران دانشجویی، پنیرتان را از یخچال مشترک خوابگاه‌ کش رفته‌اند؟ یا خودتان تابحال نشده بی‌آن ‌که بگویید، کمی از هویج دیگری را بخورید؟! نه شما «دزد» بودید و نه آن دانشجو ...